Υλικό

Σύμφωνα με το με το σχεδιάγραμμα, που έχετε φτιάξει και περιέχει τη δομή της ιστοσελίδας σας, έχετε την περιγραφή του υλικού για το κάθε σημείο. Τι κείμενο θα υπάρχει σε κάθε κατηγορία που έχετε ορίσει. Προσπαθήστε να είστε όσο πιο σχολαστικοί γίνεται. Αφού έχετε συγκεντρώσει τα κείμενα και τις φωτογραφίες ζητήστε την συμβουλή της εταιρίας που θα το αναλάβει. Μην ξεχάσετε να μεταφράσετε τα κείμενα στις αντίστοιχες γλώσσες. Ετοιμάστε τα κείμενα και τις φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή. Ξανασχεδιάστε την δομή της ιστοσελίδας σας αυτή τη φορά με παραπομπές στα περιεχόμενα που έχετε συλλέξει. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε τους συνεργάτες να μην κάνουν λάθη.

Το υλικό που θα συλλέξετε πρέπει να αντικατοπτρίζει το κύρος της εταιρείας σας. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και μικρά σε μέγεθος για να μη κουράζουν τον επισκέπτη. Οι αναφορές στα προϊόντα να μην αφήνουν απορίες. Οι φωτογραφίες να είναι όσο το δυνατόν καθαρές και χαρακτηριστικές. Να θυμάστε ότι, όσο νωρίτερα συλλέξτε το υλικό και το παραδώσετε στην εταιρεία που συνεργάζεστε, τόσο νωρίτερα θα έχετε έτοιμη τη σελίδα σας. Η παράδοση του υλικού από της εταιρείες είναι αυτή που καθυστερεί τις περισσότερες φορές την ολοκλήρωση των έργων.

Scroll to Top